מאמרים וכתבי עת

תזמון שסתומים במנועים לרכב

פתיחת השסתומים וסגירתם חלות בדיוק בנקודות המתות של הבוכנה במנועים לרכב. למעשה אין הדבר כך, כי המחקר והניסיון הראו, שלשם השגת הספק מכסימאלי ונצילות מכסימלית של המנוע יש הכרח בהעתקת הזמנים מהמקובל במחזור התיאורטי. את סדר הזמנים ואת היחס בין זמנים אלה ובין מצב הבוכנה בתוך הצילינדר באותן הנקודות, קוראים בשם "תזמון".

"תזמון השסתומים" פירושו: זמני פתיחת השסתום וסגירתו ביחס למצב הבוכנה.
"תזמון ההצתה", פירושו זמן הצתת תערובת הדלק והאוויר ביחס למצב הבוכנה באותו הזמן.

פתיחת שסתום היניקה – זמן פתיחתו של השסתום הוא קצר מאוד. זמן זה הולך וקצר עם עליית סיבובי המנוע. לכן דרושים כוחות גדולים יותר להקניית תאוצה לתנועת האוויר כלפי השסתום, כדי למנוע מאמצים מיותרים. כדי להבטיח את זרימת האוויר אל השסתום, מקדימים את זמן פתיחתו. אולם אי אפשר להקדים את זמן פתיחת השסתום מעל המידה בגלל הלחץ השורר בצילינדר מהמהלך הקודם (במקרה זה מהלך הפליטה). זמן פתיחת השסתום נקבע, אפוא, בנקודה, בה אין לגזים השרופים כל השפעה מזיקה על התערובת הטרייה. כוח ההתמדה של זרימת השרופים בסעפת הפליטה גורמת ליצירת "ריק" בחלל הצילינדר (עקב האטת מהירות הבוכנה בחצי השני של המהלך).
תת-לחץ זה הכרחי כדי ליצור יניקה התחלתית. כך נקבע זמן פתיחת השסתום מ 0° ועד 20° לפני ה- נמ"ע.

סגירת שסתום היניקה – יש לדאוג לכך שהצילינדר במנוע יתמלא ככל האפשר בתערובת טרייה, כדי שהנצילות וההספק יהיו מכסימליים. משקלו של גז תלוי בלחץ שלו, לכן יש להשהות את סגירת השסתום עד לאחר שהבוכנה עברה את ה- נמ"ת. דבר זה יבטיח, שהתערובת תספיק לזרום תוך תנופה, ותמלא את הצילינדר מילוי מכסימלי. תנועת הבוכנה איטית ביותר בסביבות "הנקודות המתות", לכן אפשר להשהות את סגירת השסתום עד לאחר שהבוכנה עברה כבר את ה- נמ"ת. זוויות סגירת השסתום אינן קבועות, ומשתנות בין 30° – 70° בערך לאחר ה- נמ"ת, הכל לפי סוג המנוע.