מנועים לרכב מיבוא
התקשר עכשיו להצעת מחיר, ללא התחייבות
053-400-4020

מאמרים

מנועים לרכב וגלגל התנופה

א. גלגל־התנופה הוא גלגל כבד, המהודק על־ידי ברגים לקצה גל הארכובה הבולט לעבר בית־המזווג.
תפקידי גלגל התנופה הם:
1. לאגור את האנרגיה הקינטית הנוצרת במהלך הנפץ וליצור רציפות בפעולות המנוע בשאר המהלכים
2. לשמש חלק ממכלל המזווג
3. לשאת גב שיניים להנעת מנועים לרכב על־ידי המתנע
4. לקבל עליו את סימני התזמון להצתה ולתזמון השסתומים במנוע.

ב. מנועים לרכב מסוג ארבעה־מהלכי יש מהלך נפץ אחד לכל מחזור פעולה של מנוע. מהלך זה מספק את האנרגיה הדרושה לפעולת המנוע, בעוד ששאר המהלכים במנוע הם מהלכי־לוואי. מסיבה זו ישאף גל־הארכובה להסתובב יותר מהר תחת השפעת מהלך הנפץ ויפגר עד מהלך הנפץ הבא. מנועים לרכב בעלי צילינדר אחד ההספקה בין מהלך הנפץ אחד ובין השני - גדולה. הפסקה זו הולכת וקטנה עם ריבוי מספר הצילינדרים. במנוע בעל 6 צילינדרים כבר יש חפיפה במהלכי־הנפץ שבין צילינדר אחד לאחר.
למרות שיש חפיפה במהלכי־הנפץ במנועים בעלי 6 צילינדרים ויותר, אין דבר זה מביא לרציפות בפעולת המנוע. לכן, יש צורך לשמור על האנרגיה הקינטית, הנוצרת במהלך הנפץ. אם קושרים גלגל־תנופה כבד לגל־הארכובה תהיה לו הנטייה להמשיך ולהסתובב במהירות אחידה (העיקרון של כוח ההתמדה) גם במהלכי־העזר; ביניקה, בדחיסה ובפליטה.
ברור, שמנועים בעלי צילינדר אחד נזקק לגלגל־תנופה כבד יותר מאשר מנועים לרכב בעל שני צילינדרים ויותר. תופעת כוח־ההתמדה רצויה מאד להמשך פעולת המנוע. אולם היצרן מגביל את משקל גלגל-התנופה, כי ככל שמשקלו של גלגל־התנופה עולה, גדלים גם הכוחות המתנגדים לשינוי המהירות של סיבובי המנוע (התנגדות גלגל התנופה להאטה או להחשה של סיבובי המנוע נגרמת עקב כוח־ההתמדה שלו). בתי־חרושת מתכננים את משקל הגלגל וגודלו בהתאם לשיקולים הבאים:
1. גלגל־התנופה צריך להיות בעל גודל ומשקל מינימאליים כדי שתובטח פעולה רצופה של המנוע בפעולת־סרק (סיבובים איטיים).
2. משקלו של גלגל־התנופה צריו להיות בגבולות כאלה, שהמנוע יוכל להתגבר על כוחות־ההתמדה שלו בעת החשה או האטה של סיבובי המנוע.

ג. גלגל־התנופה משמש חלק מהמזווג מצדו האחד. צד זה מעובד ומשמש משטח חיכוך לדסקית החיכוך. מרכז גלגל התנופה קדוח לשם קבלת "מסב מוביל" לצורך תיבת הילוכים. על הקף גלגל־התנופה מורכב גב־שיניים. בעת התנעת המנוע משתלב שינן המתנע בגב־השיניים ומסובב את גלגל התנופה. סידור זה אינו קיים במנועים לרכב רדיאליים. גב־השיניים אינו הלק מגלגל התנופה. כדי להציבו על גלגל־התנופה, יש לחמם ראשית את גב־השיניים ואחר כך להרכיב על תושבתו בגלגל התנופה.

ד. בעוד שגלגל־התנופה במנועים טוריים ובדומיהם מצויד בגב־שיניים בהיקפו החיצוני, הרי על גלגל־התנופה במנוע רדיאלי מותקן במקומו מאוורר לצורך קירור המנוע. גלגל־התנופה במנוע רדיאלי מורכב על חרקי גל הארכובה וממורכז לגל הארכובה על־ידי שתי טבעות חרוטות. גלגל־התנופה מהודק לגל הארכובה על ידי אום. חורים שבהיקפו של גלגל־התנופה במנוע רדיאלי מסייעים בקירורו על ידי יצירת זרם אוויר בתוך גלגל התנופה כלפי חוץ.

ה. ברוב מנועים למכירה יש סימנים מיוחדים על גלגל התנופה לכוונון המנוע ולתזמונו. סימנים אלה הם קווים, אותיות וכולי. הסימנים אינם שווים בכל המנועים.