צריך מנוע לרכב ?
התקשר עכשיו להצעת מחיר, ללא התחייבות
03-716-5040

מאמרים וכתבי עת

מנועים לרכב הבנזין במנוע

נדיפות הבנזין במנוע–
התכונה הראשונה הנדרשת מהבנזין היא הנדיפות, כלומר כושרו להתנדף וליצור אדים. הבנזין נשרף בתוך מנוע במצב של תערובת (ריסוס) עם אויר. בתערובת זו יש יחס מכוון בין האוויר ובין הבנזין המבטיח את פעולתו התקינה של המנוע.
הבנזין צריך להיות "נדיף", אבל בתחומים מוגבלים. בנזין, הנדיף במידה לא מספקת, יקשה על פעולת מנוע במיוחד כשהוא קר. מאידך גיסא, בנזין הנדיף יתר על המידה, נוטה ליצור אדים (גזים) רבים. גזים אלה עלולים לגרום לסתימת הצינורות בתוך המנוע דרכם עובר הבנזין.

הדחיסה והדטונציה -
1. הדחיסה היא אחד משלבי הפעולה בתוך מנוע. בו בוכנה עולה בצילינדר ודוחסת את התערובת לנפח מינימאלי. בד בבד עם העלאת יחס הדחיסה עולה גם הספק המנוע וממילא גם אפשרות ניצולו. מכאן שאנו מעוניינים בדחיסה מכסימלית. אולם כאן אנו נתקלים בתופעה של ה"נקישה".
יש להבחין בין צליל ה"נקישה" ובין צליל ההתפוצצות במנוע, ויש הבדל חשוב בין שני הצלילים האלה. ההצתה נקבעת זמן קצר ביותר (חלק השנייה) לפני שהבוכנה מגיעה ל"נקודה מתה עליונה", וההצתה היא אפוא, מוקדמת. לפעמים קורה שמערכת ההצתה בלתי מכוננת במדויק גורמת להצתה מוקדמת מדי, ואז, עקב אי תאום בין זמן ההצתה ובין הדחיסה, נוצרת ה"נקישה" במנוע. ה"נקישה" מקלקלת את המנוע, כי כל החלקים הנעים טרם הגיעו למצב, בו הם מסוגלים לקלוט את ההדיפה במהלך הנפץ. תקלה זו אפשר למנוע על ידי כוונון מערכת ההצתה.
יש גורם נוסף ל"נקישה" והוא התלקחות עצמית של התערובת במנוע. בצילינדר שוררת, בדך כלל, טמפרטורה גבוהה. אם הקירור הוא לקוי, אז בתוך הצילינדר יש הבדלי טמפרטורה, כגון בעת היוצרות פחם, שהוא מוליך חום גרוע, ואינו מתקרר באותה מידה כמו המתכת ממנה עשוי הצילינדר, או כמו החלקים הלוהטים של חלל תא השריפה, שסתומי הפליטה, המצת וכו'. במקרים אלה התערובת הנדחסת באה במגע עם החלקים הלוהטים, נדלקת מעצמה, נוצרת הצתה מוקדמת מדי, ונגרמת נקישה חזקה, הגורמת לחבטה על הבוכנה ועל כל החלקים הקשורים בה (הטלטל, הגל וכו').
2. לעומת הנקישות האלו יש התפוצצויות (דטונציות) שסיבתן שונה. בעוד שהנקישות מתהוות או נגרמות לפני הופעת הזיק החשמלי, הרי הדטונציות נגרמות אחרי הופעת הזיק והצתת התערובת במנוע.
הגורמים המשפיעים על הופעת הדטונציה הם:
א. מבנה תא הדחיסה וההצתה של הצילינדר (הסיבות שבמבנה)
ב. תכונות הבנזין
ג. תנאי הפעולה שבמנוע.