צריך מנוע משומש ?
התקשר עכשיו להצעת מחיר, ללא התחייבות
03-716-5040

מאמרים וכתבי עת

מנועים משומשים ופתרון בעיית תנודות פיתול

למנועים משומשים מיבוא או מהארץ אנו מבצעים בדיקה יסודית, בדיקה ראשונה מתבצעת על ידי הספקים שלנו בחו"ל ובדיקה שנייה מתבצעת על ידינו. לכל מנוע משומש ישנו מפרט מדויק המתאר את תקינותו, באם קיימת בעיית תנודות, אנו מחליפים או מתקנים את "משכך תנודות הפיתול", כמו כן, ניתנת אחריות.

תנודות הפיתול ניכרות על פי רוב, בתוך מנועים משומשים בעלי גלי ארכובה ארוכים, מנועים משומשים בעלי שישה או שמונה צילינדרים הבנויים בטור אחד.

כדי להבין את תנודות הפיתול נתאר לעצמנו שגל הארכובה עשוי גומי. כאשר בצילינדר החיצוני מתרחש מהלך הנפץ, התנועה עוברת באמצעות הטלטל, והכוח הנוצר מנסה לסובב את הגל במהירות רבה. כוח ההתמדה של גלגל התנופה מנסה למנוע את העלאת המהירות הפתאומית, והתוצאה היא – פיתול הגל.
בתום מהלך הנפץ חוזר הגל למצבו ההתחלתי. הפיתול ההולך ונשנה והשתחררותו ממנו – הם הגורמים לתנונות הפיתול בגל. ברור, שגל העשוי פלדה, לא יתפתל באותה מידה, כגל הגומי הדימיוני, אך בכל זאת יש גם כאן תנודות פיתול.

שיכוך תנודות הפיתול במנוע
כדי לשכך או לבטל את תנודות הפיתול בתוך מנועים משומשים ובכלל כעיקרון בתוך מנועים לרכב, הוכנסו משככי-תנודות-פיתול מסוגים שונים: מכאניים הידראוליים וכולי. כל הסוגים של משככי התנודות פועלים לפי עקרונות דומים. הם כוללים בדרך כלל טבעת שיכוך (הנראית כמו גלגל תנופה קטן), המסוגלת לנוע בקצה ללא תלות בסיבובי גל הארכובה. תנועה זו נוגדת וסופגת את תנודות הפיתול של גל הארכובה. משככי תנודות קבועים על פי רוב על גל הארכובה (מצדו האחר של גלגל התנופה).

החלקים של משכך תנודות:
גלגל תנופה של המשכך קבוע על טבור המשכך בתוך תושבת מיוחדת, שבעברו האחר לחוצה אליו דסקית החיכוך. דסקית החיכוך לחוצה על ידי קפיץ ובורג כוונון כלפי הטבור וגלגל התנופה. הטבור עצמו קבוע לגל הארכובה. במשל פעולת המנוע גורמות תנודות הפיתול בגל הארכובה לשינויים במהירות הסיבובים של טבור המשכך, וכתוצאה מכך נע במקצת גלגל התנופה בתוך תושבתו. למרות שתנועה זו היא קטנה ביותר, היא מספיקה כדי לספוג את תנודות הפיתול.
סוג נוסף של משכך תנודות פיתול הוא משכך, בו משתמשים בשכבת גומי במקום דסקית חיכוך ממתכת. משככי תנודות הידראוליים, מנצלים את לחץ שמן המנוע (שבתוך התאים של מכלל המשכך) לספיגת התנודות על ידי הגבלת המעבר לשמן המנוע מתא אחד למשנהו.