צריך מנוע דיזל ? מתעניין במנוע דיזל ?
התקשר עכשיו להצעת מחיר, ללא התחייבות
03-716-5040

מאמרים וכתבי עת

מנוע דיזל דו-מהלכי

א. השוואת שיעור ההספק של מנוע דיזל דו-מהלכי ומנוע דיזל ארבעה-מהלכים (הזהים בנתוני מבנה ופועלים בתנאים דומים) אינה מראה נצילות כפולה של מנוע דיזל דו-מהלכי למרות שהוא מסיים מחזור פעולה אחד ב 360° לעומת 720° של המנוע השני. הדבר נובע המפסדי הדלק הבלתי שרוף, הנפלט יחד עם גז הפליטה וכן ממלוי בלתי מספיק של הצילינדרים. מנוע דיזל דו-מהלכי מבטל הפסדי דלק, כי הדלק והאוויר הדרושים לשריפה, מסופקים על ידי מערכות נפרדות ובזמנים שונים. אי הפסד הדלק וכן מילוי תקין של הצילינדרים מורגשים במיוחד במנוע כי הוא מצויד בשסתומי פליטה ובמגדש.

ב. תיאור הפעולה של מנוע דיזל דו-מהלכי
1. בגלל ההפסד הרב במילוי הצילינדרים באוויר וכן בגלל הצורך בכמות אוויר גדולה בצילינדר, נמצא במנוע דיזל מגדש, הגודש כמויות גדולות של אוויר לתוך הצילינדר. המגדש מונע על ידי המנוע במהירות העולה הרבה על סיבובי המנוע.
2. בעת שהבוכנה נעה כלפי מטה במהלך הנפץ, נפתחים שני שסתומי פליטה. הגזים השרופים, הנמצאים תחת לחץ רב, פורצים לעבר סעפת הפליטה. בהמשך ירידת הבוכנה כלפי מטה היא חושפת פתחים בצילינדר, דרכם זורם האוויר מהמגדש לתוך הצילינדר, פעולה זו מסייעת לשטיפת הצילינדר מהגזים השרופים וכן במילוי נאות של הצילינדר באוויר טרי. בדרכה כלפי מעל המכסה הבוכנה את הפתחים, ומיד אח"כ נסגרים השסתומים. מרגע זה עד שהבוכנה מגיעה ל-נמ"ע - חל מהלך הדחיסה. מעט לפני נמ"ע (14 °) מתחילה הזרקת הדלק לתוך תא השריפה. ההזרקה נמשכת עד שהבוכנה תגיע סמוך ל- נמ"ע. החום הרב, הנוצר באוויר עקב הדחיסה הגבוהה, מצית את הדלק המרוסס, ועם תחילת ירידת הבוכנה מתחיל מהלך הנפץ.
3. מנוע דיזל דו-מהלכי, שהנצילות שלו טובה יותר מזו של מנועים דו-מהלכיים אחרים, עדיין מפגר בניצול הספקו המלא בגלל הפסדים בשיעור מילוי הצילינדרים.

מנוע דיזל