צריך מנוע דיזל ? מתעניין במנוע דיזל ?
התקשר עכשיו להצעת מחיר, ללא התחייבות
03-716-5040

מאמרים וכתבי עת

מנוע דיזל

עקרון מבנה מנוע דיזל
מנוע דיזל הוא מנוע בוכנה הדומה בחלקיו לכל מנועי הבוכנה בין שהם דו-מהלכיים או ארבעה-מהלכיים. מבחינה מכאנית יש מכללים מסוימים, למנועים לרכב בשיטת "אוטו" ומכללי מנוע דיזל. לדוגמה: מנוע "אוטו" -הקרבורטור, מנוע דיזל - משאבת הזרקת דלק ומזרק. לעומתם יש מכללים הנמצאים אך ורק במנוע לרכב מסוג "אוטו" , כגון מערכת ההצתה, או רק במנוע דיזל כגון מערכת חימום אוויר.

עקרון פעולת מנוע דיזל
1. הגורמים לפעולת מנוע דיזל ומנוע בשיטת "אוטו" בשתי השיטות הנ"ל, בין שהם מנועים לרכב דו מהלכיים או ארבעה מהלכיים, זהים הם : אוויר,דלק, דחיסה והצתה. גם סדר המהלכים זהה: יניקה, דחיסה, נפץ ופליטה. מקור האנרגיה בשיטת מנוע דיזל ובשיטת מנוע "אוטו" זהה גם היא: שריפת תערובת אוויר ודלק. הפיכת תנועה קווית לתנועה סיבובית והעברת ההספק שוות בשתי שיטות המנועים. עקב תנאי הפעולה השונים בשתי שיטות המנועים האלה, לחץ הדחיסה וטמפרטורת הדחיסה, מנוע דיזל מגושם יותר. 2. ההבדל העיקרי הוא באופן הכנסת הדלק, באופן הכנת התערובת וכן בהצתת התערובת. במנוע "אוטו" מתערבב הדלק עם האוויר שמחוץ לצילינדר, והתערובת המוכנה נכנסת לצילינדר הודות לריק המתהווה במהלך היניקה- במנוע מסוג מנוע דיזל נכנס לצילינדר במהלך היניקה רק אוויר, ואילו הדלק מוזרק לתא השריפה בלחץ גבוה רק בסוף מהלך הדחיסה. התערובת מוצתת במנוע מסוג מנוע "אוטו" ע"י זיק חשמלי ואילו במנוע מסוג מנוע דיזל על ידי חום האוויר הדחוס בתא השריפה.

מנוע דיזל – תהליך השריפה
במנוע מסוג מנוע "אוטו" שריפת התערובת היא מהירה ונגמרת כמעט בתחילת מהלך הנפץ, כך שנפח התערובת נשאר כמעט קבוע, במשך כל תהליך השריפה. במנוע מסוג מנוע דיזל שריפת התערובת היא איטית יותר ונמשכת כמעט כל זמן מהלך הנפץ, כך שהלחץ, הנגרם על ידי השריפה, נשאר כמעט קבוע במשך כל זמן תהליך השריפה. פעולת מנוע "אוטו" מוגדרת כתהליך שריפה בנפח קבוע, ואילו פעולת מנוע דיזל מוגדרת כתהליך שריפה בלחץ קבוע.

מנוע דיזל – בקורת מהירות הסיבוב של גל הארכובה
בקורת מהירות הסיבוב של גל הארכובה בקורת מהירות הסיבוב של גל הארכובה במנוע מסוג מנוע "אוטו" נעשית על ידי ויסות כמות האוויר, העוברת דרך מיצר ונטורי, ואשר גורמת להתהוות התערובת בכמויות שונות. במנוע מסוג מנוע דיזל ביקורת זו נעשית על ידי ויסות כמות הדלק המוזרקת לתא השריפה הטעון על פי רוב בכמות קבועה של אוויר.

מנוע דיזל דו-מהלכי

מנוע דיזל – יתרונות וחסרונות
  מנוע דיזל מנוע "אוטו"
תצרוכת הדלק ליחידת מרחק 70% 100%
האנרגיה המנוצלת משריפת הדלק 30%-35% 25%-30%
שיעור יחס הדחיסה 1:15 ויותר 1:7 בערך
לחץ הדחיסה 500 פאונד בערך 120 פאונד בערך
טמפרטורת הדחיסה 1000° 500° בערך
לחץ מכסימלי בשעת השריפה 10000 פאונד 500 פאונד
טמפרטורת הגזים הנפלטים 1000° בערך 1500° בערך
סכנת התלקחות הדלק קטנה יחסית גדולה יחסית
פיתול - סיבובי מנוע גדול קטן
כס"ב מכסימלי ב סל"ד 2000 סל"ד בערך 3200 סל"ד בערך
משקל מנוע על כל כס"ב קטן גדול