מתעניין במנוע לרכב ?
התקשר עכשיו להצעת מחיר, ללא התחייבות
03-716-5040

מאמרים וכתבי עת

מנועים לרכב – חלקים עיקריים

החלקים העיקריים במנועים לרכב, בהם מוצבים הצילינדרים בטור, או במבנה "V", הם דומים, לכן הם מתוארים במקביל. לעומת זאת רוב מנועים לרכב הרדיאלים מורכבים מחלקים שונים, הדורשים הסבר בנפרד, והם כוללים: בית-הארכובה, זר-פיקות, תמך גל פיקות, טלטלים ותמסורת גלגלי השיניים.
יתר החלקים השונים במנוע הם: מערכת הקירור, הדלק, ההצתה והסיכה.
סיווג מבנה מנועים לרכב את מנועי החום מנועים לרכב מסוג בנזין ומנועים לרכב מסוג דיזל, אפשר לסווג לפי עקרון פעולתם ומבנה חלקיהם:
א. מספר הצילינדרים במנוע.
ב. אופן בניית הצילינדרים במנוע (צורת גוש המנוע): 1. טוריים 2. מנועים של "V" וכו'.
ג. סוג ההצתה במנוע: 1.הצתת סליל 2.הצתת מגנטו
ד. מספר המצתים בצילינדר: 1.מצת אחד 2.שני מצתים
ה. אופן קירור המנוע: 1.קירור באמצעות נוזלים (קירור מים) 2. קירור אויר
ו. ערך הדחיסה במנוע: 1. מנועים לרכב בעלי דחיסה נמוכה 2. מנועים לרכב בעלי דחיסה גבוהה
ז. מספר השסתומים לצילינדר: 1. שסתום אחד 2. שני שסתומים
ח. מבנה השסתום: 1. טיפוס פטרייה 2. טיפוס שרוול (אינו בשימוש כיום)
ט. אופן הצבת השסתומים:

1. אופן הצבת השסתומים בחטיבת הצילינדרים – ראש חטיבת הצילינדרים "L" מכונה כך בשל מבנהו הדומה לאות "L". במבנה זה נמצאת מערכת הנעת השסתומים מתחת לשסתום, וגל פיקות אחד מניע את השסתומים. סוג זה של מבנה ראש חטיבת הצילינדרים, בא במקום ראש חטיבת הצילינדרים דמוי האות "T" בו היו השסתומים מוצבים בשני הצדדים של חטיבת הצילינדרים, דבר שהצריך שתי מערכות של גלי פיקות לצורך הנעת השסתומים. צורת מבנה זו של השסתומים מכונה גם "שסתומים עומדים".

2. הצבת השסתומים בראש חטיבת הצילינדרים. - בראש חטיבת הצילינדרים דמוי האות "I" בנויה מערכת להנעת השסתומים מגל הפיקות (הקבוע בחטיבת הצילינדרים), מערכת מוטות ונדנודים גורמים לפתיחת השסתומים. צורת מבנה זו של השסתומים מכונה גם "שסתומים תלויים".

3. הצבת שסתומים משולבת בראש הצילינדרים ובחטיבת הצילינדרים – במבנה ראש חטיבת הצילינדרים דמוי האות "F" נעשית הנעת השסתומים כלהלן:
א. "השסתומים התלויים" מופעלים על ידי גל הפיקות באמצעות מוטטת ונדנודים.
ב. "השסתומים העומדים" מופעלים באופן ישיר מגל הפיקות באמצעות דחיפי שסתומים.