צריך מנוע לרכב ?
התקשר עכשיו להצעת מחיר, ללא התחייבות
03-716-5040

מאמרים וכתבי עת

יבוא מנועים סימון המנועים בחו"ל?

אוויר מזוהם העובר דרך מסנן האוויר לאורך אלפי קילומטרים של נסיעה ברכב, לא רק יקצר את חיי המנוע אלא יזהם את חיישן פסק דין שהתקבל בבית המשפט העליון קובע כי יש לבטל את ההנחיה לסימון של מנועים וחלקי החילוף לרכב, טרם הגעתם לישראל. הוגשה עתירה לבג"ץ ע"י חטיבת החלפים לרכב בלשכת המסחר תל-אביב העליון, שבה דרשה לבטל את הוראת הסימון החדשה של משרד התחבורה אשר לפיה יש לסמן את המנועים לרכב ואת חלקי החילוף עוד בחו"ל ולציין על כל חלק את ארץ הייצור, שם היצרן וכתובתו. החטיבה, המייצגת עשרות יבואני מנועים וחלפים לרכב, מסבירה בעתירתה כי היא מסכימה עם משרד התחבורה על הצורך לסמן את החלפים, אולם אין צורך לעשות זאת בחו"ל וניתן לבצע זאת במחסנים בישראל טרם ניפוק הסחורה למשווקים.
הוראת החוק החדשה של משרד התחבורה פורסמה בשנת 2008 על אף התנגדותם החריפה של יבואני החלפים. זה כשלוש שנים מנסים הצדדים להגיע לפשרה מוסכמת בעניין אך ללא הצלחה. מאחר שלא נסתמן מוצא החליטו היבואנים לפנות לבית המשפט העליון כדי שיכריע בנושא. לטענת יבואני המנועים והחלפים לרכב משמעותה הכלכלית הכבדה של הוראת החוק היא חיסול הענף. ההשפעות על בעלי המכוניות בישראל יהיו מרחיקות לכת: ראשית, בעלי הרכב ייאלצו לשלם מחירים גבוהים בעבור חלפי רכבם. שנית, חברות הביטוח צפויות להעלות משמעותית את המחיר של פוליסות הביטוח לרכבים, והדבר יושת על ציבור הנהגים.

הנושאים העיקריים:
ההוראה הוצאה בניגוד להוראות צו הפיקוח על מוצרי תעבורה; ההוראה מנוגדת לחוק חופש העיסוק כיוון שהיא פוגעת באפשרות של יבואני החלפים להתפרנס מעיסוקם: ההוראה מפלה לרעה את היבוא של חלקי חילוף לרכב לעומת יבוא של מוצרים אחרים כגון תרופות, מוצרי חשמל וחומרים כימיים, אשר בהם לא נדרש סימון בחו"ל; ההוראה מפלה בין חלקי חילוף חדשים שבהם נדרש סימון בחו"ל ובין חלקים משומשים שבהם אין דרישה כזו; דרישת משרד התחבורה מהיצרן לסמן בחו״ל את החלפים תיתקל בסירובם של היצרנים שכן הדבר לא מקובל בחו"ל; מדובר על עול כלכלי כבד: היבואנים יידרשו לפקח על הליך הסימון בחו"ל שכן קיים חשש לרישום שגוי של חלפים.
משרד התחבורה נימק את דרישתו בהבטחת הפיקוח על היבוא ובמניעת הטעיית הציבור(לשקף לציבור היכן יוצר החלק החלופי). על כך עונים בחטיבה: באשר להטעיית הציבור, די בסימון החלפים במחסני היבואן לפני הניפוק למשווקים ולמוסכים כפי שנעשה עד כה. ובאשר להבטחת הפיקוח על היבוא, ניתן לבדוק את ההתאמה הנדרשת בעת השחרור מהמכס באמצעות רשימון היבוא של הסחורה והחשבוניות, שאותם ממילא דורשות רשויות המכס לראות טרם השחרור מהנמל.